PHOTOS

39_ Presentacion Fernando Garcia. Copyright Luis Blasco

16_ Presentacion Fernando Garcia. Copyright Luis Blasco

106 F. Garcia Master's Thesis Presentation. Copyright Luis Blasco

22 Grabacion Fernando Garcia. Copyright Luis Blasco

12_ Presentacion Fernando Garcia. Copyright Luis Blasco